Działalność naszego klubu
   Działalność klubowa opiera się na realizacji poszczególnych zadań zarówno na terenie klubu i szkoły jak również podczas różnego rodzaju wyjazdów, pracy i aktywacji terenowych, obozów szkoleniowych oraz szerokich kontaktów z innymi klubami, instytucjami i organizacjami w celu prezentacji własnych osiągnięć, szkoleń oraz szeroko pojętej współpracy.
 
    Zajęcia klubowe  
    Wyjazdy i akcje terenowe  
    Sekcja strzelecka ASG